รายละเอียดการรับสมัคร

ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

Download ใบสมัคร

ใบสมัครมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ใบสมัครมัธยมศึกษาปีที่ ๔

 

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า