ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔


ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (กรณีสำรองฯ)

รายละเอียดเอกสารหลักฐานและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในวันรายงานตัว

 

 

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า