รางวัลเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ระดับดีเลิศ ประจำปี ๒๕๕๘ ของสถาบันพระปกเกล้า

รางวัลเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ระดับดีเลิศ ประจำปี ๒๕๕๘ ของสถาบันพระปกเกล้า

ทีมเยาวชนจากโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้รับรางวัล “ระดับดีเลิศ” จากการเข้าร่วมโครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ประจำปี 2558 ของสถาบันพระปกเกล้า จากการดำเนินโครงการ “สืบสานอาหารล้านนา สร้างคุณค่าชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน”…
ผลการแข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ผลการแข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ผลการแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘…