โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา 8 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ที่มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า…

โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561…

นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงรายและคณะ เยี่ยมชมโรงเรียนเทศบาล5 เด่นห้า

นายสมพร ใช้บางยาง อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงรายและคณะ เยี่ยมชมโรงเรียนเทศบาล5 เด่นห้า…

ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับนักเรียนและมอบนโยบายการจัดศึกษาแก่คณะครูและนักเรียน

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวต้อนรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 และมอบนโยบายการจัดการศึกษาแก่คณะครูและนักเรียน    …
1 2