โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า รับรางวัล “สถาบันการศึกษาสร้างชาติดีเด่น”

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “สถาบันการศึกษาสร้างชาติดีเด่น” จากสถาบันการสร้างชาติ…

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า รับรางวัลชมรมเยาวชนสร้างชาติดีเด่น

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้รับรางวัลชมรมเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth Club) ดีเด่น ระดับภาคเหนือตอนบน…
ประกวดสุนทรพจน์นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2561

ประกวดสุนทรพจน์นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ทางสโมสรฝึกการพูดเชียงราย ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดประกวดสุนทรพจน์นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2561…
กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2561

กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2561

วันที่ 20 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เข้าร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย…
ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเลกว่างซี มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน

ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเลกว่างซี มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเลกว่างซี มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน…
1 2 3 13