กิจกรรมของโรงเรียน

งานแสดงกตเวทิตาจิต แด่นายสุรศักดิ์ แสงแก้ว (ลุงต๋อย)

งานแสดงกตเวทิตาจิต แด่นายสุรศักดิ์ แสงแก้ว (ลุงต๋อย)

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดงานแสดงกตเวทิตาจิต แด่นายสุรศักดิ์ แสงแก้ว (ลุงต๋อย)…
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมทำบุญฟังธรรมเนื่องในวันพระ

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมทำบุญฟังธรรมเนื่องในวันพระ

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมทำบุญฟังธรรมเนื่องในวันพระ วัดเชตุพนสันโค้งน้อย…
กลุ่มครูแกนนำโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ศึกษาดูงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา

กลุ่มครูแกนนำโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ศึกษาดูงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา

เมื่อวันที่ 5-8 กันยายน 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า โดยการนำของ ท่านผอ.อนุรักษ์ บุตรสาร ได้ไปศึกษาดูงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา ( Eco-School) ณโรงเรียนงามมานะ(แผนทับอุทิศ) และโรงเรียนสุเหร่าทางควาย กรุงเทพมหานคร…
กลุ่มครูแกนนำโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

กลุ่มครูแกนนำโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 22-25 สิงหาคม 2560 คณะครูแกนนำโรงเรียนพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น…
โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9…
1 2 3 6