ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน  สำหรับแจกนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5

ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน สำหรับแจกนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เรื่อง  สอบราคาซื้อหนังสือเรียน  สำหรับแจกนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5…
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  ประเภทสำรอง

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประเภทสำรอง

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  ประเภทสำรอง…
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560  ประเภททั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภททั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560  ประเภททั่วไป…
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

ด้วยเทศบาลนครเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จะดำเนินการรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า…

ประกาศเทศบาลนครเชียงราย

ประกาศเทศบาลนครเชียงราย เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา ๒๕๕๙…