ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการงานเวทีเสวนาโรงเรียนอีโคสคูลระดับประเทศ ครั้งที่ 2

โครงการงานเวทีเสวนาโรงเรียนอีโคสคูลระดับประเทศ ครั้งที่ 2

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางอนุรักษ์ บุตรสาร เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานเวทีเสวนาโรงเรียนอีโคสคูลระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี…