“บวรร่วมใจภักดิ์ รักษ์ต้นไม้ของพ่อ”

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า  สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลปัญญาสมวาร แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๕๐ วัน

พร้อมกันนี้พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๕๐ รูป ได้ร่วมกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ผู้ปกครองและชุมชน ในการแปรอักษรภาพต้นไม้ของพ่อ  “บวรร่วมใจภักดิ์ รักษ์ต้นไม้ของพ่อ” นับว่าเป็นภาพแรกของประเทศไทยที่แสดงให้เห็นถึงความมีส่วนร่วมระหว่าง บ้าน วัด และโรงเรียน ได้อย่างลงตัว

t502122559 (8)  t502122559 (12)  
t502122559 (18)  t502122559 (20)  
t502122559 (4) t502122559 (19)  
t502122559 (5)  t502122559 (21)  
t502122559 (13) t502122559 (16)  
t502122559 (15)  t502122559 (2)  
t502122559 (3) t502122559 (10)  
t502122559 (14)  t502122559 (17)  
t502122559 (9)  t502122559 (11)  
t502122559 (22)    t502122559 (1)  
t502122559 (7)  t502122559 (6)