โครงการส่งเสริมสุขภาพใจโดยใช้กีฬาเป็นสื่อนำ..กีฬาสีภายใน “ม่วง-ขาวเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 26-27 มกราคม 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน “ม่วง-ขาวเกมส์”  ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้าได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพใจโดยใช้กีฬาเป็นสื่อนำ กีฬาสีภายใน “ม่วง-ขาวเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า
โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาในครั้งนี้ อาทิ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายสุรพล ภู่บุปผา รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายเสถียร ชาติทรัพย์สิน รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

โดยกิจกรรมกีฬาสีภายใน มีการแบ่งคณะสีจำนวน 4 สี คือ สีแสด สีเขียว สีชมพู และ สีฟ้า กีฬาที่จัดการจัดการแข่งขันคือ  การแข่งขันกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน การประกวดเชียร์ลีดเดอร์ การประกวดกองเชียร์  การประกวดขบวนพาเหรด

SportDays Album01_0020

SportDays Album01_0021    

SportDays Album01_0025

SportDays Album01_0012

SportDays Album01_0013

SportDays Album01_0014

SportDays Album01_0015

SportDays Album01_0016

SportDays Album01_0017

SportDays Album01_0018

SportDays Album01_0019

SportDays Album01_0006

SportDays Album01_0007

SportDays Album01_0008

SportDays Album01_0009

SportDays Album01_0010

SportDays Album01_0011

SportDays Album01_0004

SportDays Album01_0005

SportDays Album01_0003

SportDays Album01_0002

SportDays Album01_0001

IMG_3925 IMG_3934 IMG_3945 IMG_3965 IMG_3970 IMG_3976 IMG_4000 IMG_4017 IMG_4020 IMG_4034 IMG_4038 IMG_4039 IMG_4042 IMG_4044 IMG_4055 IMG_4058 IMG_4067 IMG_4072 IMG_4095 IMG_4101 IMG_4107 IMG_4114 IMG_4122 IMG_4128 IMG_4177 IMG_4198 IMG_4207 IMG_4245 IMG_4250 IMG_4258 IMG_3026 IMG_3029 IMG_3035 IMG_3051 IMG_3054 IMG_3062 IMG_4304 IMG_4311 IMG_4313 IMG_4327 IMG_4328 IMG_4333 IMG_4361 IMG_4364 IMG_4382 IMG_4386 IMG_4441 IMG_4449 IMG_4468 IMG_4475 IMG_4478 IMG_4481 IMG_4531 IMG_4539 IMG_4551