โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า “กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมจีน” ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า “กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมจีน”  

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญเทศกาลสำคัญของจีน  ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของชาวจีน และเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน โดย นางอนุรักษ์  บุตรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในพิธีการเปิดโครงการ  โดยนักเรียนที่เรียนหลักสูตรภาษาจีน ของโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้มีส่วนร่วมโดย การแสดงเชิดสิงโต    รำพัดไทเก๊ก  ระบำของจีน กิจกรรมในงานนักเรียนและผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้กิจกรรมตามฐาน ดังนี้

  1. ฐานศิลปะการชงชา
  2. ฐานเขียนพู่กันจีน
  3. ฐานการ์ดอวยพร
  4. ฐานทำเกี๊ยวจีน
  5. ฐานทำขนมทังหยวน
  6. ฐานสอยอั่งเป่า
  7. ฐานปิงโกหรรษา

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ได้ร่วมส่งชุดการแสดง และให้ความรู้แต่ละฐานในการจัดกิจกรรม

IMG_4641_resize IMG_4633_resize IMG_4656_resize IMG_4653_resize IMG_4666_resize IMG_4671_resize IMG_4708_resize IMG_4699_resize IMG_4683_resize IMG_4726_resize IMG_4724_resize IMG_4612_resize IMG_4762_resize IMG_4750_resize IMG_4841_resize IMG_4628_resize IMG_4865_resize IMG_4791_resize IMG_4834_resize IMG_4802_resize IMG_4782_resize IMG_4787_resize IMG_4906_resize IMG_4908_resize IMG_4897_resize IMG_4953_resize IMG_4914_resize IMG_4892_resize IMG_4933_resize IMG_4936_resize IMG_4915_resize IMG_4930_resize IMG_4910_resize IMG_4938_resize