ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4

DSCF6374_resize DSCF6417_resize DSCF6390_resize DSCF6380_resize DSCF6399_resize DSCF6409_resize DSCF6482_resize DSCF6381_resize DSCF6441_resize DSCF6478_resize DSCF6382_resize DSCF6449_resize DSCF6451_resize DSCF6457_resize DSCF6468_resize