โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้จัดทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔  เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ     เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงจัดตั้งกองเสือป่า  และกองลูกเสือกองแรกที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย)  เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม  ๒๔๕๔  ประเทศไทยจึงนับว่าเป็นประเทศที่ ๓ ของโลก ที่มีกิจการลูกเสือรองมาจากอเมริกา  ลูกเสือจึงเป็นองค์การสากลและมีความสัมพันธ์กันทั่วโลก   เป็นสื่อผูกไมตรีกันโดยใช้กฎของลูกเสือ ๑๐ ประการ ผูกสัมพันธ์กันได้ไม่เว้นเชื้อชาติใด ศาสนาใดทั้งสิ้น

ทางโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้จัดทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โดยมีท่านรองผู้อำนวยการจำรัส ไชยมูล เป็นประธานในพิธี ซึ่งหลังจากเสร็จกิจกรรมคณะผู้กำกับ และลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ โดยการทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

DSCF9709_resize

DSCF9717_resize

DSCF9800_resize

DSCF9819

DSCF9822_resize

DSCF9835_resize

DSCF9840_resize

DSCF9841_resize

DSCF9851_resize

DSCF9772

DSCF9792

DSCF9898_resize