ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมทำบุญฟังธรรมเนื่องในวันพระ

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมทำบุญฟังธรรมเนื่องในวันพระ วัดเชตุพนสันโค้งน้อย

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ผู้บริหารสถานศึกษานำโดยท่านรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นายจำรัส ไชยมูล และนางกัญศรี มณีรอด พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ร่วมทำบุญฟังธรรมเนื่องในวันพระ ร่วมกับวัดเชตุพนสันโค้งน้อย