งานแสดงกตเวทิตาจิต แด่นายสุรศักดิ์ แสงแก้ว (ลุงต๋อย)

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดงานแสดงกตเวทิตาจิต แด่นายสุรศักดิ์ แสงแก้ว (ลุงต๋อย)

วันที่ 29 กันยายน 2560 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน พร้อมใจกันจัดงานแสดงกตเวทิตาจิต วันอำลาสถาบันเกษียณอายุราชการ นายสุรศักดิ์ แสงแก้ว นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ด้วยสำนึกในสงเคราะห์คุณท่ีนายสุรศักดิ์ (ลุงต๋อย) มีต่อโรงเรียนมากว่า 30 ปี