กองลูกเสือโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 กองลูกเสือโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

กองลูกเสือโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นหา โดยการมอบหมายของผู้อำนวยการ อนุรักษ์ บุตรสาร จัดพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ที่ได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการมาร่วมวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ณ สนามโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า พร้อมทั้งประกอบพิธีถวายราชสดุดี และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นราชสักการะพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย