ประกาศการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดใบสมัคร