ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า

ตามที่ ทางโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ และได้ดำเนินการทดสอบภาคความรู้และสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น.

บัดนี้ ทางโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้.-

>> เอกสารที่ต้องเตรียมมา