โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า จัดงานวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายกิจจา อ่องฬะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า นำคณะครู บุคลการทางการศึกษา และ นักเรียน ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๘ พรรษา โดยในภาคเช้าร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป และ ร่วมกันถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

GOPR0144_resize GOPR0148_resize
GOPR0149_resize GOPR0163_resize
GOPR0168_resize GOPR0176_resize
GOPR0183_resize GOPR0190_resize

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง


GOPR0209_resize GOPR0219_resize
GOPR0221_resize GOPR0222_resize
GOPR0225_resize GOPR0230_resize
GOPR0235_resize GOPR0237_resize
GOPR0239_resize

DCIM100GOPROGOPR0259.ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ร่วมกันถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว