โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

วันที่ ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ วนอุทยานแห่งชาติน้ำตกขุนกรณ์

พิธีเปิดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
โดยท่านรองผู้อำนวยการจำรัส ไชยมูล เป็นประธานในพิธี

GOPR0311_resize GOPR0314_resize GOPR0315_resize GOPR0318_resize GOPR0322_resize GOPR0324_resize GOPR0326_resize  GOPR0340_resize GOPR0359_resize

 

ลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมทำกิจกรรมในการอยู่ค่ายพักแรมอย่างมีความสุข

GOPR0367_resizeGOPR0371_resizeGOPR0375_resizeGOPR0379_resizeGOPR0382_resizeGOPR0388_resizeGOPR0391_resizeGOPR0398_resizeGOPR0399_resizeGOPR0401_resizeGOPR0403_resizeGOPR0405_resizeGOPR0406_resizeGOPR0412_resizeGOPR0421_resize