โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วัด พระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

13138825_541377309320820_8798962127366544508_n

ในวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2559 โรงเรี่ยนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เข้าเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วัด พระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยมีท่านผู้อำนวยการกิจจา อ่องฬะ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการฝึกอบรมในครั้งนี้

13133100_541377419320809_8971670066649757077_n

13174067_541378502654034_4353243416296651030_n

ภาพกิจกรรม

13151479_541991445926073_1864197229480686554_n

13102716_541379019320649_1808718300554295924_n

13133338_541375985987619_3149461520409550944_n

13139123_542579575867260_3368969646526111994_n

13174054_542580415867176_8666230365847315793_n

13177137_541376035987614_4858242437465620574_n

13177175_542587179199833_8904611899170908156_n

13178668_542579955867222_2377340971363391143_n