ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2559

IMG_6794เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ทางโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีท่านผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเปิด และได้กล่าวต้อนรับและให้การอบรมนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

IMG_6774

IMG_6805 IMG_6815

และนอกจากนั้น ท่านรองผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง 3 ท่าน รวมถึงหัวหน้างานฝ่ายต่างๆ ก็ได้มาพบปะ พูดคุย ให้ความรู้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย