งานแสดงกตเวทิตาจิต แด่นายสุรศักดิ์ แสงแก้ว (ลุงต๋อย)

งานแสดงกตเวทิตาจิต แด่นายสุรศักดิ์ แสงแก้ว (ลุงต๋อย)

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดงานแสดงกตเวทิตาจิต แด่นายสุรศักดิ์ แสงแก้ว (ลุงต๋อย)…
ทีมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า รับรางวัลการประกวดผลงานเรื่องความดี D7Days

ทีมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า รับรางวัลการประกวดผลงานเรื่องความดี D7Days

ทีมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา ในการประกวดผลงานประเภทหนังสั้นเรื่องความดี D7Days…
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมทำบุญฟังธรรมเนื่องในวันพระ

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมทำบุญฟังธรรมเนื่องในวันพระ

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมทำบุญฟังธรรมเนื่องในวันพระ วัดเชตุพนสันโค้งน้อย…
กลุ่มครูแกนนำโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ศึกษาดูงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา

กลุ่มครูแกนนำโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ศึกษาดูงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา

เมื่อวันที่ 5-8 กันยายน 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า โดยการนำของ ท่านผอ.อนุรักษ์ บุตรสาร ได้ไปศึกษาดูงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา ( Eco-School) ณโรงเรียนงามมานะ(แผนทับอุทิศ) และโรงเรียนสุเหร่าทางควาย กรุงเทพมหานคร…
1 2 3 8