ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน  สำหรับแจกนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5

ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน สำหรับแจกนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เรื่อง  สอบราคาซื้อหนังสือเรียน  สำหรับแจกนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5…
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  ประเภทสำรอง

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประเภทสำรอง

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  ประเภทสำรอง…
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560  ประเภททั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภททั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560  ประเภททั่วไป…
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า (กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) รุ่นที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า (กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) รุ่นที่ 1

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า (กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) ในรุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560…
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า “กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมจีน” ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า “กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมจีน” ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า “กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมจีน”  …
1 2 3 4 6