ทีมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า รับรางวัลการประกวดผลงานเรื่องความดี D7Days

ทีมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า รับรางวัลการประกวดผลงานเรื่องความดี D7Days

ทีมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา ในการประกวดผลงานประเภทหนังสั้นเรื่องความดี D7Days…
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมทำบุญฟังธรรมเนื่องในวันพระ

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมทำบุญฟังธรรมเนื่องในวันพระ

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมทำบุญฟังธรรมเนื่องในวันพระ วัดเชตุพนสันโค้งน้อย…
กลุ่มครูแกนนำโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ศึกษาดูงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา

กลุ่มครูแกนนำโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ศึกษาดูงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา

เมื่อวันที่ 5-8 กันยายน 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า โดยการนำของ ท่านผอ.อนุรักษ์ บุตรสาร ได้ไปศึกษาดูงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา ( Eco-School) ณโรงเรียนงามมานะ(แผนทับอุทิศ) และโรงเรียนสุเหร่าทางควาย กรุงเทพมหานคร…
โครงการงานเวทีเสวนาโรงเรียนอีโคสคูลระดับประเทศ ครั้งที่ 2

โครงการงานเวทีเสวนาโรงเรียนอีโคสคูลระดับประเทศ ครั้งที่ 2

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางอนุรักษ์ บุตรสาร เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานเวทีเสวนาโรงเรียนอีโคสคูลระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี…
กลุ่มครูแกนนำโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

กลุ่มครูแกนนำโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 22-25 สิงหาคม 2560 คณะครูแกนนำโรงเรียนพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น…
1 2 3 4 8