โครงการส่งเสริมสุขภาพใจโดยใช้กีฬาเป็นสื่อนำ..กีฬาสีภายใน “ม่วง-ขาวเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการส่งเสริมสุขภาพใจโดยใช้กีฬาเป็นสื่อนำ..กีฬาสีภายใน “ม่วง-ขาวเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 26-27 มกราคม 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน “ม่วง-ขาวเกมส์”  ประจำปีการศึกษา 2559…
จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559

จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 5-6 มกราคม 2560…
“บวรร่วมใจภักดิ์ รักษ์ต้นไม้ของพ่อ”

“บวรร่วมใจภักดิ์ รักษ์ต้นไม้ของพ่อ”

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า  สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลปัญญาสมวาร แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๕๐ วัน…
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6…
1 2 3 4 5 6