ผลการแข่งขัน งานแข่งขันทักษะวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือ ประจำปี 2560

ผลการแข่งขัน งานแข่งขันทักษะวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือ ประจำปี 2560

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 ณ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560…
ทีมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดนวัตกรรม IT Maker Day ครั้งที่ 1

ทีมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดนวัตกรรม IT Maker Day ครั้งที่ 1

โครงการประกวดนวัตกรรม IT Maker Day ครั้งที่ 1 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องคำมอกหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 7 กรกฎาคม 2560…
โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้จัดทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ…
โครงการรำลึกครูกวี สุนทรีย์ไทย

โครงการรำลึกครูกวี สุนทรีย์ไทย

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้จัดโครงการรำลึกครูกวี สุนทรีย์ไทยขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงสุนทรภู่ครู และปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักคุณค่าของภาษาไทย รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามความถนัดและสนใจ…
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 มีผู้บริหาร และคณะครูเข้าร่วมพิธีไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า…
1 2 3 4 5 7