ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อ ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อ ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อ ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า…
ประกาศการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561…
โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดกิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2561

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดกิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้จัดกิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า…
เดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2560

เดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดโครงการกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560…
กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2560

กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า…
1 2 3 4 5 11