ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4…
สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๐

สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า นำโดยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดงานสืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ทำพิธีรดน้ำดำหัวและมอบกระเช้าของที่ระลึกให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๐…
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน  สำหรับแจกนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5

ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน สำหรับแจกนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เรื่อง  สอบราคาซื้อหนังสือเรียน  สำหรับแจกนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5…
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  ประเภทสำรอง

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประเภทสำรอง

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  ประเภทสำรอง…
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560  ประเภททั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภททั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560  ประเภททั่วไป…
1 2 3 4 5 7