จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559

จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 5-6 มกราคม 2560…
“บวรร่วมใจภักดิ์ รักษ์ต้นไม้ของพ่อ”

“บวรร่วมใจภักดิ์ รักษ์ต้นไม้ของพ่อ”

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า  สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลปัญญาสมวาร แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๕๐ วัน…
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6…
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4/2559

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4/2559

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ทางฝ่ายบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.40 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารสำนักงาน…
1 7 8 9 10 11