กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ รัชกาลท่ี 9 และวันพ่อแห่งชาติ…
โครงการอาหารปลอดภัยในสถานศึกษา

โครงการอาหารปลอดภัยในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เข้าร่วมอบรมโครงการอาหารปลอดภัยในสถานศึกษา จัดโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ โรงแรมเวียงอินน์ ริเวอร์ไซด์ และบ้านแม่สาด…
กองลูกเสือโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

กองลูกเสือโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 กองลูกเสือโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”…
งานแสดงกตเวทิตาจิต แด่นายสุรศักดิ์ แสงแก้ว (ลุงต๋อย)

งานแสดงกตเวทิตาจิต แด่นายสุรศักดิ์ แสงแก้ว (ลุงต๋อย)

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดงานแสดงกตเวทิตาจิต แด่นายสุรศักดิ์ แสงแก้ว (ลุงต๋อย)…
1 2 3 4 8