กิจกรรมของโรงเรียน

โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครงอนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครงอนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครงอนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560…
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนอีโคสคูล

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนอีโคสคูล

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนอีโคสคูล (ภาคทฤษฎี) ขึ้น เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า…
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4…
สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๐

สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า นำโดยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดงานสืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ทำพิธีรดน้ำดำหัวและมอบกระเช้าของที่ระลึกให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๐…
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า (กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) รุ่นที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า (กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) รุ่นที่ 1

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า (กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) ในรุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560…
1 2 3 4 5 6