กิจกรรมของโรงเรียน

โครงการอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน

โครงการอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้จัดโครงการอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า…
โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้จัดทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ…
โครงการรำลึกครูกวี สุนทรีย์ไทย

โครงการรำลึกครูกวี สุนทรีย์ไทย

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้จัดโครงการรำลึกครูกวี สุนทรีย์ไทยขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงสุนทรภู่ครู และปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักคุณค่าของภาษาไทย รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามความถนัดและสนใจ…
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 มีผู้บริหาร และคณะครูเข้าร่วมพิธีไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า…
โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครงอนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครงอนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จัดโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครงอนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560…
1 2 3 4 5 7