กิจกรรมของโรงเรียน

“บวรร่วมใจภักดิ์ รักษ์ต้นไม้ของพ่อ”

“บวรร่วมใจภักดิ์ รักษ์ต้นไม้ของพ่อ”

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า  สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลปัญญาสมวาร แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๕๐ วัน…
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6…
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4/2559

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4/2559

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ทางฝ่ายบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.40 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารสำนักงาน…
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

    วันที่ 25 ตุลาคม 2559  นางกัญศณี มณีรอด รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า  เข้าร่วมพิธีแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และ  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้…
1 6 7 8 9 10