ผลงานที่ภาคภูมิใจ

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ชาเลนเจอร์ ๒ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘…
รางวัลเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ระดับดีเลิศ ประจำปี ๒๕๕๘ ของสถาบันพระปกเกล้า

รางวัลเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ระดับดีเลิศ ประจำปี ๒๕๕๘ ของสถาบันพระปกเกล้า

ทีมเยาวชนจากโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้รับรางวัล “ระดับดีเลิศ” จากการเข้าร่วมโครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ประจำปี 2558 ของสถาบันพระปกเกล้า จากการดำเนินโครงการ “สืบสานอาหารล้านนา สร้างคุณค่าชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน”…
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗…

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ๒๕๕๖

ผลการแข่งขันที่นักเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ได้เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ๒๕๕๖ ณ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖…

โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี ๒๕๕๖

ทีมหุ่นยนต์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า เข้าร่วมโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี ๒๕๕๖ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑…
1 2 3