ผลงานที่ภาคภูมิใจ

รางวัลเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ระดับดีเลิศ ประจำปี ๒๕๕๖ ของสถาบันพระปกเกล้า

ทีมเยาวชนโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ได้รับรางวัลเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ระดับดีเลิศ ประจำปี ๒๕๕๖ ของสถาบันพระปกเกล้า จากการดำเนินโครงการ “เครือข่ายภาษาล้านนา จากป้ออุ้ยแม่ป้า สู่ละอ่อนเด่นห้าฮักษากำเมือง”…

ชนะเลิศการแข่งขัน Thailand Animation Contest 2010 ระดับมัธยมศึกษา

ทีม Wonderful ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า รับพระราชทานถ้วยรางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จากการชนะเลิศการแข่งขัน Thailand Animation Contest 2010 ระดับมัธยมศึกษา…
ผลการแข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ผลการแข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ผลการแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘…
1 2 3