ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ชนะเลิศการแข่งขัน Thailand Animation Contest 2010 ระดับมัธยมศึกษา

ทีม Wonderful ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า รับพระราชทานถ้วยรางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จากการชนะเลิศการแข่งขัน Thailand Animation Contest 2010 ระดับมัธยมศึกษา…
ผลการแข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ผลการแข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ผลการแข่งขัน การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘…
1 2 3