ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 รอบทั่วไป
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 รอบทั่วไป